Created Date Wednesday, 01 June 2016
Modified Date Wednesday, 01 June 2016
Filesize 2.88 Megabytes

แฟ้มเอกสาร โทนสีเหลือง (แบบที่ 1)

altแฟ้มเอกสาร โทนสีเหลือง (แบบที่ 1) ขนาด 23 ซม. X 31.5 ซม. ด้านนอก - ผิวเคลือบด้าน ปั๊มลายนูนและทำผิวมัน บริเวณพระธาตุนาดู และคำว่า Mahasarakham University ด้านใน - ช่องใส่เอกสาร ด้านขวา พิมพ์ลายที่สื่อถึงศิลปวัฒนธรรมอีสาน และต้นจามจุรีที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม - ช่องใส่เอกสาร ด้านซ้าย เป็นประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นภาษาอังกฤษ ออกแบบโดย : นายกิตติคุณ ปิ่นสุวรรณ