Created Date Wednesday, 01 June 2016
Modified Date Wednesday, 01 June 2016
Filesize 1.13 Megabytes

Icon for App ในรูปแบบของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม No.1

altIcon for App ในรูปแบบของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม No.1 เพื่อผู้ใช้นำไปประยุกต์ใช้ทำ icon สำหรับสื่อต่างๆได้เช่น ipad iphone หรือสื่อกราฟิกอื่นๆ เป็นต้น ในไฟล์ซิปประกอบด้วย - ไฟล์ psd ขนาด 512 x 512 pixel แยกเลเยอร์ไว้ให้ผู้ใช้แก้ไขให้เหมาะกับงานของตนได้โดยง่าย - ไฟล์ ai ขนาด 512 x 512 pixel แต่ผู้ใช้สามารถนำไปขยายได้โดยภาพไม่แตก ออกแบบโดย : นายกิตติคุณ ปิ่นสุวรรณ